Haber Detayı
02 Kasım 2018 - Cuma 23:44 Bu haber 2194 kez okundu
 
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Yapılan Değişiklikler
Asayiş Haberi
2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununda Yapılan Değişiklikler

-2918 sayılı Kanunun 21’inci maddesinde yapılan değişiklikle;

-Tescil Belgesi ve Plakasını almadan araç kullandığı tespit edilen sürücülere, 1.002 TL cezai işlem uygulanır ve araç trafikten men edilir.

-Hurdaya çıkarılmış araçları karayolunda kullananlara 2018 TL cezai işlem uygulanarak araç trafikten men edilir ve aracın mülkiyeti kamuya geçirilir.

-2918 sayılı Kanunun 26’inci maddesinde yapılan değişiklikle;

-Mevzuatta geçiş üstünlüğüne sahip araçlara ait sesli ve ışıklı (tepe lambası, çakar lamba, siren)  işaretleri kullanan (Çakar Lamba) 1.002 TL cezai işlem uygulanarak, sürücü araç sahibi değilse. Araç sahibine de 1.002 TL cezai işlem uygulanacaktır. Bu kural ihlalini bir yıl içerisinde 3 (üç) defa işleyen sürücünün aracı 15 (onbeş) gün süre trafikten geçici olarak men edilecektir.

-2918 sayılı Kanunun 32’inci maddesinde yapılan değişiklikle;

-Araçlar üzerinde teknik değişiklik yaparak çevreyi rahatsız edecek şekilde araç kullanan sürücülere 1002 TL cezai işlem uygulanarak araç mevzuatta belirtilen şartlara uygun hale getirilene kadar trafikten men edilecektir.

-2918 sayılı Kanunun 34’inci maddesinde yapılan değişiklikle;

 -Muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkılması durumunda 235 TL cezai işlem uygulanacağı, muayeneden geçemeyen araçların trafikte kullanıldığının tespiti durumunda 488 TL cezai işlem uygulanacaktır.

-2918 sayılı Kanunun 46’inci maddesinde yapılan değişiklikle;

-İki veya daha fazla şeritli yollarda aksine bir işaret bulunmadıkça, motosiklet, otomobil, kamyonet, panelvan, minibüs ve otobüs dışındaki araçları kullananlar, geçme ve dönme dışında en sağ şeridi izleme, zorunluluğu getirilmiş ve bu kurala uymayanlara 488 TL cezai işlem uygulanacaktır.

-Trafik kurallarına aykırı olarak emniyet şeritlerini ve banketleri kullananlara 1.002 TL cezai işlem uygulanacaktır.

-Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına şerit değiştirmek, (Makas atmak) kuralını ihlal edenlere 1.002 TL cezai işlem uygulanacaktır.

-Tek yönlü karayollarında araçlarını ters istikamette sürenlere 1.002 TL cezai işlem uygulanacaktır.

-2918 sayılı Kanunun 47’inci maddesinde yapılan değişiklikle;

-Trafik Zabıtasının talimatlarına ve Kırmızı Işık kuralına uymayanlara 235 TL cezai işlem uygulanır ve cezai işlemin uygulandığı tarihten itibaren 1 (bir) yıl içerisinde 3 (üç) defa ihlal edenlerin 30 (otuz) gün, aynı yıl içerisinde 2 (iki) kez üçüncü defa ihlal edenlerin 45 (kırkbeş) gün, (3) üç ve daha fazla ihlal edenlerin 60 (altmış) gün süre ile sürücü belgelerine geçici olarak el konularak süresi sonunda sürücü pisko teknik muayenesine tabi tutulacaktır. Muayene sonrası, sürücü belgesi almaya hak kazananlara tüm trafik cezası borçları ödettirildikten sonra belgeleri verilecektir.

-2918 sayılı Kanunun 51’inci maddesinde yapılan değişiklikle;

-Kanun değişikliği öncesi Hız sınırlarını %10 ve %30 aşanlara cezai müeyyide uygulanırken ek olarak hız sınırlarını % 50 aşanlara 1.002 TL cezai işlem uygulanacaktır. Hız sınırlarını bir yıl içerisinde % 30 dan fazla 5 (beş) defa ihlal ettiği tespit edilen sürücülerin 1 (bir) yıl süre ile sürücü belgelerine geçici olarak el konularak süresi sonunda sürücü pisko teknik muayenesine tabi tutulacaktır. Muayene sonrası, sürücü belgesi almaya hak kazananlara tüm trafik cezası borçları ödettirildikten sonra belgeleri verilecektir. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl içerisinde 2 (iki) defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilerek. Tekrardan sürücü kurslarında eğitime tabi tutulacaktır.

 -2918 sayılı Kanunun 67’inci maddesinde yapılan değişiklikle;

 -Drift atarak, kamu güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere 5.010 TL cezai işlem uygulanarak, aracı 60 (altmış) gün süre trafikten men edilerek, sürücü belgesi 60 (altmış) gün süre ile geri alınıp,  süresi sonunda sürücü pisko teknik muayenesine tabi tutulacaktır. Muayene sonrası, sürücü belgesi almaya hak kazananlara tüm trafik cezası borçları ödettirildikten sonra belgeleri verilecektir. Son ihlalin gerçekleştiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl içerisinde 2 (iki) defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilerek. Tekrardan sürücü kurslarında eğitime tabi tutulacaktır.

-2918 sayılı Kanunun 68’inci maddesinde yapılan değişiklikle;

- Daha önce yaya geçitlerinde yayaların geçişleri ile ilgili “Işıklı işaret veya yetkili kişilerin bulunmadığı geçitlerde veya kavşaklarda güvenlikleri açısından yaklaşan araçların uzaklık ve hızını göz önüne almak” maddesi yürürlükten kaldırılmış ve yaya geçitlerinden ilk geçiş hakkı yayalara verilmiştir.

-2918 sayılı Kanunun 73’inci maddesinde yapılan değişiklikle;

-Seyir halinde Cep Telefonu ve benzer haberleşme cihazlarının kullanımının tespit edilmesi halinde 235 TL cezai işlem uygulanacaktır.

-2918 sayılı Kanunun 74’inci maddesinde yapılan değişiklikle;

-Tüm yaya geçitlerinde ilk geçiş hakkı yayalara verilmiştir. Yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen sürücülere 488 TL cezai işlem uygulanacaktır.

-2918 sayılı Kanunun Ek-2’inci maddesinde yapılan değişiklikle;

-Araçlarını Tescil belgesinde belirtilen amacın dışında kullananlara 1.002 TL cezai işlem uygulanarak araçları 15 (onbeş) gün trafikten men edilecektir.

-İlgi Belediyeden çalışma izin belgesi ve ruhsat almaksızın, yolcu taşıyanlara 5.010 TL cezai işlem uygulanarak araçları 60 (altmış) gün trafikten men edilecektir.

-İlgi Belediyeden alınan izin ve ruhsatta belirtilen çalışma güzergahı dışında araç kullananlara 2.018 TL cezai işlem uygulanarak araçları 30 (otuz) gün trafikten men edilecektir.

            -İlgi Belediyeden alınan izin ve ruhsatta belirtilen çalışma güzergahı dışında yolcu taşıyanlara 1.002 TL cezai işlem uygulanarak araçları 15 (onbeş) gün trafikten men edilecektir.

            -Bu maddeleri, cezai işlemin uygulandığı tarih itibari ile bir yıl içerisinde 2 (iki) defa ihlal edenlere bir önceki uygulanan cezanın 2 (iki) katı tanzim edilecektir.

            -İlgili Belediyeden alınan izin belgesinin süresi dolduktan sonra yolcu taşıyanlara 1.002 TL cezai işlem uygulanarak, tekrar izin belgesi alana kadar trafikten men edilecektir.

            -İzin ve yetki belgesi olmadan taşımacılık yapanlardan hizmet alan şahıslara 334 TL cezai işlem uygulanacaktır.

           2918 sayılı Kanunun Karayolları Genel Müdürlüğünün yetkileri başlıklı 7’inci maddesinde yapılan değişiklikle;

            Karayolları Genel Müdürlüğü Personeline 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun  Takograf kullanması gereken araçlarda takograf bulunup bulunmadığının kontrolü ve  takograflarda çalışma sürelerini kontrol etme ve cezai işlem uygulama yetkisi verilmiştir.

Kaynak: (Antalya Haber Takip ) - Antalya Haber Takip Editör: Taner Şahin
Etiketler: 2918, Sayılı, Karayolları, Trafik, Kanununda, Yapılan, Değişiklikler,
Yorumlar
Haber Yazılımı