Haber Detayı
03 Mayıs 2020 - Pazar 22:28 Bu haber 3019 kez okundu
 
Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/28
Gündem Haberi
Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/28

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı’nın 03.05.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli E.7494 sayılı “Şehir Giriş/Çıkış Tedbirleri ” konulu genelgesi doğrultusunda gerekli kararları almak üzere, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden 03.05.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.
GÜNDEM:
Çin Halk Cumhuriyeti’nin Wuhan Kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak nitelendirilen Coronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için gereken tedbirlerin kararlaştırılması.
KARAR:
Fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşabilen ve enfekte olan insan sayısı tüm Dünya’da hızlı şekilde yükselen Koronavirüs (Covid-19) salgınının, toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek amacıyla sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlanması hayati derecede önemi haizdir. Aksi hallerde, virüsün yayılımı hızlanarak, vaka sayısı ve tedavi gereksinimi artmakta; vatandaşlarımızın hayatlarını kaybetme riskinin yanı sıra, toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olunmaktadır.
Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda başta ilgili Bakanlıklar olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları tarafından birçok tedbir kararı alınmış ve uygulanmıştır. Bu çerçevede 18.04.2020 tarihli ve 2020/23 no’lu kararımızla belirlenen “şehir/giriş çıkışlarının kısıtlanmasına” ilişkin 15 günlük süre 03.05.2020 Pazar günü saat 24:00’te sona erecektir.
İçişleri Bakanlığının yukarıda zikredilen genelgesiyle; Büyükşehir statüsündeki 30 İlimiz ve Zonguldak İline ilişkin giriş/çıkış kısıtlamalarının 03.05.2020 Pazar günü saat 24:00 itibarıyla sona erecek olması nedeniyle, 04.05.2020 Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde yapılacak değerlendirme ve karar süreci ile kısıtlamanın bitiş saati arasında tedbirlerin devamlılığı açısından bir boşluk oluşacağından bahisle, Büyükşehir statüsündeki 30 İl ve Zonguldak İline kara, hava ve deniz yoluyla yapılacak tüm giriş/çıkışlara ilişkin kısıtlamaların daha önceki genelgelerle belirlenen çerçevede 04.05.2020 Pazartesi günü, saat 24:00’e kadar uzatılacağı bildirilerek; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca gerekli kararların alınması istenmiştir.
Bu kapsamda yapılan değerlendirme sonucunda;
1. İlimiz sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb. dâhil) yapılacak tüm giriş/çıkışların 3 Mayıs 2020 Pazar günü saat 24:00’den 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü saat 24:00’e kadar 1 (Bir) gün süreyle geçici olarak durdurulmasına,
2. İlimizde yaşayan/bulunan tüm vatandaşlarımızın belirtilen süre boyunca İlimizde kalmaları için gerekli tedbirlerin alınmasına,
3. İlimizde yaşayan/bulunan vatandaşlarımızın ve İlimize gelecek kişilerin aşağıda belirtilen durumlarda giriş/çıkışlarına izin verilmesine,
   a) Temel ihtiyaç (gıda/temizlik vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiğinin, üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve araçlarının; malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile İlimize giriş/çıkış yapabilmesine, belirtilen amaçlarla İlimize giriş yapanların en geç 72 saat içerisinde İlimizden ayrılarak ilk çıkış iline dönmelerine, bu şekilde giriş/çıkışı sınırlandırılarak İlimize giren ticari araç sürücülerine seyahatleri süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmak, temas gerektirdiği durumlarda sosyal mesafeye uymak zorunluluğu getirilmesine,
   b) Yurt içinde ticari yük/yolcu taşımacılığı yapanlar ile uluslararası yük taşımacılığı yapanların giriş-çıkış yasağı getirilen araçların İlimizden transit şekilde geçişlerine müsaade edilmesine, bu şekilde transit geçişlerine izin verilen ticari yük taşıyıcılarının İlimizde zorunlu dinlenme molaları/süreleri hariç hiçbir şekilde duraklama ya da konaklama yapamayacaklarına,
   c) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe enerji arz güvenliğinin ihtiyaç duyduğu malzemenin nakli ve üretiminin gerçekleşmesinde görevli olanlar ile GSM operatörlerinin baz istasyonlarının bakım ve onarımında görevli olanların ve araçlarının; bu sektörlerde görevli olduklarına dair ilgili şirket tarafından düzenlenecek olan görev belgesi ve/veya sevk irsaliyesi ile giriş/çıkış yapabileceklerine,
   d) Çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin ikamet ve işyerlerinin başka illerde bulunması durumunda, bu durumu ispatlayan (yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi) belgeleri ibraz etmek şartı ile İlimize giriş/çıkış yapabileceklerine,
   e) Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli olanlar ile medikal cihaz ve aletlerin bakım/onarımını yapan özel sektör çalışanlarının ve araçlarının, görevli olduklarına dair belge veya kimliklerini ibraz etmeleri halinde İlimize giriş/çıkış yapabileceklerine,
   f) Terhis olmuş askerler veya salıverilen tutuklu/hükümlülerden, ikametgâhları İlimizde olanların İlimize giriş yapabileceklerine, ikametgâhları, İlimiz dışında olanların İlimizden çıkış yapabileceklerine,
   g) Duruşmalara katılması gereken avukatlar, tarımsal zarar ziyan tespit faaliyetini yürüten uzmanlar, işyeri hekimleri gibi çalışanların görev belgesi, duruşma tebligatı gibi belgeleri ibraz etmeleri şartı ile İlimize giriş/çıkış yapabileceklerine,
   h) Diğer illerden İlimize gelecek, İlimizden de diğer illere gidecek mevsimlik tarım işçilerinin, İçişleri Bakanlığının 2 Nisan 2020 tarihinde yayımlanan "Koronavirüs Tedbirleri/Mevsimlik Tarım İşçileri" konulu genelgesindeki esaslara uyulması kaydıyla İlimize giriş/çıkış yapabileceklerine,
   i) Yukarıda bulunan hususların dışında, İçişleri Bakanlığı genelgelerinde zaruri hallerde seyahat izin belgesi düzenlenebileceği belirtilen kişilerin de, seyahat izin belgelerini ibraz etmeleri şartı ile İlimize giriş/çıkış yapabileceklerine,
4. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;
   a. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
   b. Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası uygulanmasına,
   c. Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
   d. İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 03.05.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

Kaynak: (Antalya Haber Takip ) - Antalya Haber Takip Editör: Taner Şahin
Etiketler: Antalya, İl, Umumi, Hıfzıssıhha, Kurulu, Kararı, 2020/28,
Yorumlar
Haber Yazılımı