Haber Detayı
27 Haziran 2020 - Cumartesi 20:53 Bu haber 1831 kez okundu
 
Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/57
Gündem Haberi
Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/57

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı’nın 26.06.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli 10202 sayılı “İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri” konulu genelgesi çerçevesinde gerekli kararları almak üzere, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden 26.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.

GÜNDEM:
Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından PANDEMİ olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından ülkemizi ve vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için yukarıda zikredilen genelge ve Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi uyarınca gereken kararların alınması.

KARAR:
İçişleri Bakanlığı’nın yukarıda zikredilen genelgesiyle;
Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla birçok tedbir kararının alınarak uygulamaya geçirilmiş olduğu,

Alınan tedbirlerin vaka artış oranları başta olmak üzere ortaya koyduğu olumlu gelişmeler üzerine başlatılan kontrollü sosyal hayat döneminde ise; salgınla mücadelede uyulması gereken temel esaslar olan temizlik, maske ve mesafe şartlarının yanı sıra her faaliyet, iş kolu veya mekan için alınması gereken tedbirlerin/kuralların Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda ilgili Bakanlıklarca kararlaştırılmakta olduğu ve 17.03.2020 tarihinden itibaren faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilen internet kafeleri/salonları ile elektronik oyun yerlerinin kontrollü sosyal hayat döneminde hangi koşullara bağlı olarak faaliyet gösterebileceklerinin Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından tespit edilerek İçişleri Bakanlığına bildirilmiş olduğundan bahisle;

Bu kapsamda İlgili Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılan görüşmeler ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerlerinin, faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik vb.) ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere ilave olarak aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması kaydıyla 01.07.2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine başlayabilecekleri bildirilerek,
Valilik/Kaymakamlıklarca internet kafeleri, salonları ve elektronik oyun yerlerinin faaliyetlerini genelgede belirtilen kurallara göre sürdürmeleri için Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72 nci maddeleri uyarınca gerekli kararların alınması, konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın genelgede belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili olarak yasal işlemlerin yapılması istenmiştir.

Söz konusu genelge ile bildirilen usul ve esaslar ışığında Kurulumuzca yapılan görüşme sonucunda;
1. İlimizdeki internet kafeleri, salonları ve elektronik oyun yerlerinin;
   a) İnternet kafeleri, salonları ve elektronik oyun yerlerinin, faaliyetlerine izin veren mevzuat hükümleri (İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik vb.) ile iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirlere uyulması,
   b) Ayrıca, yukarıda zikredilen genelge ışığında hazırlanan ve kararımıza ekli listede yer alan usul ve esaslara uygun hareket edilmesi kaydıyla,
1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlayabileceklerine,
2. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin genel kolluk birimleri ve belediyeler tarafından yapılmasına,
3. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere, fiilin niteliğine göre;
   a) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince, İçişleri Bakanlığı’nın konuya ilişkin genelgelerinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanmasına,
   b) Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası uygulanmasına,
   c) Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “... yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
   d) İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 26.06.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur.

Ek: İnternet Kafeleri, Salonları Ve Elektronik Oyun Yerlerinin Faaliyetlerine İzin Veren Mevzuat Hükümleri İle İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Tedbirlere İlave Olarak Uyulması Gereken Usul Ve Esaslarına ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

26.06.2020 Tarihli Ve 2020/57 No.Lu Kararının Eki

 

Kaynak: (Antalya Haber Takip ) - Antalya Haber Takip Editör: Taner Şahin
Etiketler: Antalya, İl, Umumi, Hıfzıssıhha, Kurulu, Kararı, 2020/57,
Yorumlar
Haber Yazılımı