Haber Detayı
28 Haziran 2020 - Pazar 21:31 Bu haber 1930 kez okundu
 
Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/58
Gündem Haberi
Antalya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı 2020/58

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı’nın 26.06.2020 tarihli ve İller İdaresi Genel Müdürlüğü ifadeli 10316 sayılı “Muhtar/Halk Toplantılarında Alınacak Tedbirler" konulu genelgesi çerçevesinde gerekli kararları almak üzere, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden 26.06.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.

GÜNDEM:
Yukarıda zikredilen genelge ile 01.07.2020 tarihinden itibaren yeniden başlatılması gerektiği bildirilen Vali ve Kaymakamların başkanlığındaki muhtar/halk toplantılarında, Koronavirüs (Covid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için alınması gereken tedbirlerin kararlaştırılması.

KARAR:
İçişleri Bakanlığı’nın yukarıda zikredilen genelgesiyle;
Covid­-19 salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararının alınarak uygulamaya geçirilmiş olduğu,
Bu kapsamda, Vali ve Kaymakamların başkanlığında düzenli aralıklarla yapılan muhtar toplantıları ile vatandaşla buluşma şeklindeki halk toplantılarının 13/03/2020 tarihli ve 5198 sayılı genelge ile iptal edilmiş olduğundan bahisle;
Alınan tedbirler sonucunda kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda kontrollü sosyal hayat dönemine geçilmiş olması ve aradan geçen süre göz önüne alınarak, genelgede belirtilen usul ve esaslara riayet edilmek kaydıyla 01.07.2020 tarihinden itibaren Vali ve Kaymakamların başkanlığında muhtar/halk toplantılarının yeniden başlatılması gerektiği bildirilerek, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu hükümleri çerçevesinde İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca gerekli kararların alınması; başta Vali ve Kaymakamlar olmak üzere sıralı/sorumlu amirlerce tüm birimlerle koordinasyon ve işbirliği çerçevesinde hareket edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi istenmiştir.

Söz konusu genelge ile bildirilen usul ve esaslar ışığında yapılan görüşme sonucunda, 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren yeniden başlatılacak olan Vali ve Kaymakamların başkanlığındaki muhtar/halk toplantılarında;
1. Düzenlenecek muhtar/halk toplantıları sırasında salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere eksiksiz uyulmasına,
2. Toplantıların mümkün olduğunca açık havada yapılmasına; temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat edilmesine,
3. Toplantıların kapalı yerlerde yapılmasının zorunlu olması halinde Koronavirüs Bilim Kurulunun rehberleri doğrultusunda;
   • Toplantı esnasında mesafe kuralına uygun şekilde oturum düzeni alınmasına (her yöne en az 1 metre mesafe olacak ve görevli personel dâhil 4 metrekareye 1 kişi düşecek şekilde),
   • Toplantıların yapılacağı yerlerin/binaların girişlerinde kişilerin ateşlerinin ölçülmesine, 380C dereceden yüksek ateş ölçümlerinde kişilerin içeriye alınmayarak tıbbi maske ile sağlık kuruluşuna başvurmasının sağlanmasına,
   • Katılımcıların toplantı alanına maske ile alınmasına ve toplantı boyunca maske kullanılmasına, bu amaçla toplantı mekanlarında yeterli miktarda maske bulundurulmasına,
   • Toplantı yapılacak ortak kullanım alanlarında mesafeye yönelik yer işaretlemelerinin yapılmasına,
   • Toplantı yapılacak alanın girişinde ve içerisinde uygun yerlerde el antiseptiği bulundurulmasına,
   • Toplantı sürelerinin toplanma amacını karşılayacak şekilde mümkün olduğunca kısa tutulmasına, toplantının uzaması durumunda ara verilmesine, pencerelerin açılarak ortam havalandırmasının yapılmasına,
   • Toplantı için doğal havalandırması olan (pencereli) odaların/mekanların tercih edilmesine,
   • Merkezi havalandırma sistemleri bulunan toplantı odalarının havalandırmasının doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenmesine, havalandırma sistemlerinin bakımı ve filtre değişimlerinin üretici firma önerileri doğrultusunda yapılmasına,
   • Klima veya vantilatörlerin mümkün olduğunca kullanılmamasına, kullanılmasının zorunlu olması durumda ise Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan “Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan “COVID-19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uygun hareket edilmesine,
   • Toplantıların yapılacağı yerin girişine/görünür bir yerine Koronavirüs (COVID-19) kapsamında alınması gereken önlemlerle ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve toplantı yapılacak yerin içinde uyulması gereken kurallar) asılmasına,
   • Toplantı öncesinde ve sonrasında kullanılan alanların temizlenmesine/dezenfekte edilmesine ve havalandırılmasına,
   • Toplantı salonlarının temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, kolların dayanıldığı yerler, masalar, sandalye kolçakları) temizliğine azami derecede dikkat edilmesine,
   • Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanmasına,
   • Toplantılarda zorunlu olmadıkça yiyecek ikramından kaçınılmasına, yiyecek ikramında bulunulması durumunda tek kullanımlık servis ekipmanlarının tercih edilmesine,
   • Servis personelinin kıyafetlerinin günlük temizliği ve hijyeni ile maske kullanmalarının sağlanmasına,
   • Toplantıdan sonra tüm katılımcıların adları ve iletişim bilgilerinin en az 14 gün saklanmasına,
4. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere, fiilin niteliğine göre;
   a) Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince, İçişleri Bakanlığı’nın konuya ilişkin genelgelerinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanmasına,
   b) Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası uygulanmasına,
   c) Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “... yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
   d) İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 26.06.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.

Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur.

Kaynak: (Antalya Haber Takip ) - Antalya Haber Takip Editör: Taner Şahin
Etiketler: Antalya, İl, Umumi, Hıfzıssıhha, Kurulu, Kararı, 2020/58,
Yorumlar
Haber Yazılımı