Haber Detayı
19 Ekim 2020 - Pazartesi 20:32 Bu haber 1715 kez okundu
 
Her Şey Rant Mı?
Eşgüdüm Kurulunun Konyaaltı Belediyesinin İmar Planına Yönelik Açıklaması
Asayiş Haberi
Her Şey Rant Mı?

Eşgüdüm Kurulunun Konyaaltı Belediyesinin İmar Planına Yönelik Açıklaması

Hızla gelişmekte ve büyümekte olan Akdeniz Üniversitesi’nin giderek artan açık-kapalı fiziki ve rekreasyon alanlarına ihtiyaç duyması gerekçesiyle, üniversitenin batısında yer alan Antalya İli, Konyaaltı İlçesi, Arapsuyu Mahallesi 4110 ada 2 parsel sayılı taşınmazın; 2017 yılında tahsisi talep edilmiştir. Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Doğu Antalya Emlak Müdürlüğü; söz konusu taşınmazın, kamu hizmetleri için değerlendirilmesi düşünüldüğünden talep reddedilmiştir.

Yine üniversitenin farklı tarihlerde yapmış olduğu tahsis talepleri "Kamusal amaçlarla kullanılacağı" gerekçesiyle uygun bulunmamış ve reddedilmiştir. Aynı Parselde 500 m2 hissesi bulunan Konyaaltı Belediyesi de, belediyeye ait hissenin Üniversiteye tahsisini reddetmiştir.

Ayrıca üniversitenin 1254 m2 hissesinin bulunduğu, Batı Kapısı bitişiğinde bulunan ve üniversitenin genişlemesi için tek alan olan, bu sebeple tahsisi talep edilen ve planda Toplu Konut Alanı kararı olan 4110 ada 2 Parsel sayılı taşınmazdaki hissesi, Konyaaltı Belediyesince yapılan imar uygulaması sonucu Pınarbaşı Mahallesi 20396 Ada 9 Parsel sayılı taşınmaza kaydırılmıştır. Yani üniversitenin hissesi nedeni ile tahsis isteminin önü kesilmiştir.

Toplu Konut Alanı kararı bulunan ve “Kamusal amaçla kullanılacağı” belirtilen taşınmaz, Cumhurbaşkanlığı'nın 30.07.2018 tarih ve 391 Sayılı onayı ile parselin Maliye Hazinesine ait hissesi, Millet Bahçesi yapılmak üzere TOKİ'ye devredilmiştir.

TOPLU KONUT ALANI OLAN TAŞINMAZIN KAMUSAL AMAÇLA ÜNİVERSİTE ALANINA TAHSİSİ ÖNÜNDE ENGEL DEĞİLDİR.

Üniversitenin tahsis talepleri, "Toplu Konut Alanı” dışındaki kullanımı uygun görülmediğinden reddedilmiştir. Kamusal amaçla kullanılacağı belirtilen taşınmazı, üniversite zaten kamusal amaçla kullanmak üzere talepte bulunmuştur. Aynı Yönetmeliğin 23. Maddesinde; Aynı taşınmaz hakkında birden fazla Kamu İdaresinin tahsis ve devir talebinin bulunması halinde;

a) Taşınmazın imar planı ile kullanım durumu belli ise planda belirtilen kamu hizmetini yapacak kamu idaresinin sırasıyla genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine tahsis ve devir yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

TEK YATIRIMCININ KATILDIĞI, ŞEFFAF OLMAYAN BİR İHALEDE DEĞERİNİN ÇOK ALTINDA BİR BEDELLE BİR YATIRIMCIYA RANT AMAÇLI SATILAN TAŞINMAZ, HANGİ KAMUSAL HİZMET KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMİŞ OLMAKTADIR?

TOKİ tarafından satışı yapılan taşınmazın ihalesi taşınmazın bulunduğu bölgede ve billboardlarda duyurulmamış ve ihaleye tek yatırımcı katılmıştır. Rekabet ortamı da yaratılmadığından şeffaflığı sorgulanan ihale sonucunda TOKİ, 32.607,62 m2 taşınmazı, m2 fiyatı 2.606.753 TL’den toplam 85.000.000,00 TL bedelle satmıştır. Aynı parseldeki Konyaaltı Belediyesinin 500,00 M2 arsası ise (üniversitenin tahsis talebine karşın,) m2 birim fiyatı 5.100,00 TL’den toplam 2.550.000,00 TL’ye satılmıştır. Belediyenin metrekaresini 2 katına sattığı bir arsa neden TOKİ tarafından yarı fiyatına satılmıştır.

TOKİ'nin asıl kuruluş amacı ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşların konut ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. Varlıklı kişilere lüks konut arsası temin etmek ve yatırımcılara değerinin çok altında arsa satmak TOKİ'nin kuruluş amacına aykırıdır. Yine TOKİ adı üzerinde toplu konut idaresidir ve amacı da, ismine uygun olarak toplu konut üretimi yönünde çalışmalar yapmaktır.

BASINDA 490 ADET KONUTUN PROJELENDİRİLDİĞİ HABERLERİ YER ALMIŞTIR. 200 KONUT VE ÜZERİ TOPLU KONUT PROJELERİNDE ÇED DOSYASI HAZIRLANMASI ZORUNLUDUR

ÇED Yönetmeliği EK 2 listesi 33.Maddesi gereğince (Değişik:RG-26/5/2017-30077) toplu konut projeleri (200 konut ve üzeri) için “ÇED Gerekli Değildir Kararı” alınması zorunludur. Mimarlar Odası Antalya Şubesince, Antalya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne ÇED Yönetmeliği Kapsamında değerlendirilmek üzere sunulmuş bir dosya olup olmadığı ile ilgili 31.08.2020 tarih ve 2020/1099 sayılı yazıya verilen 04.09.2020 tarihli cevapta, İl Müdürlüğüne sunulmuş bir dosya olmadığı belirtilmiştir. Daha sonra, ÇED başvurusu yapıldığına dair alınan duyumlar üzerine, 25.09.2020 tarih ve 2020/1200 sayılı yazı ile tekrar sorulmuş, alınan 30.09.2020 tarihli cevabi yazıda, 17.09.2020 tarihinde ÇED başvurusu yapıldığı, 23.09.2020 tarihinde "Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir” yazısı verildiği belirtilmiştir. Dosya jet hızıyla 6 gün içerisinde incelenmiş ve “Çevresel Etki Değerlendirmesi gerekli değildir” kararı verilmiştir. Yapı yoğunluğunun yaklaşık iki katına çıkacaktır. Ancak sosyal donatı alanları aynı oranda artırılmadığından, sosyal donatı ve teknik altyapı alanları üzerine ilave yükler getirecektir. Yapı yoğunluğunun iki kat artırılması, sosyal donatı ve teknik altyapı üzerine getireceği ilave yükler ile araç trafiği, kanalizasyon, içme suyu gibi altyapılar üzerindeki olumsuzlukların yaratacağı kaçınılmaz olarak olumsuz çevresel etkiler göz önüne alınmadan, yeterli incelemeler ve değerlendirmeler yapılmadan verilen ÇED gerekli Değildir görüşüne katılmadığımızı vurgulamakta yarar görüyoruz.

KONYAALTI BELEDİYESİNCE MİMARLAR ODASI ANTALYA ŞUBESİ’NİN BİLGİ İSTEM YAZISINA CEVAP VERİLMEMİŞTİR.

31.08.2020 tarihli yazı ile Konyaaltı Belediyesine, Arapsuyu Mahallesi 4110 Ada 2 (yeni 4) Parsel sayılı taşınmaza ilişkin düzenlenmiş bir yapı ruhsatı olup olmadığına ilişkin yazıya bu güne kadar herhangi bir cevap verilmemiş, bilgi ve belge gönderilmemiştir. Konyaaltı Belediyesi’nin bu tutumu şeffaf belediyecilikten uzaktır. Eğer Yapı Ruhsatı ÇED Gerekli Değildir görüşü alınmadan düzenlenmiş ise usulsüz olarak düzenlenmiştir ve suçtur.

Yukarıdaki açıklamalarımızdan da açıkça anlaşılacağı üzere, yangından mal kaçırırcasına, Üniversitenin hissesini bir başka parsele kaydırarak, Kamusal Hizmetler için kullanılmak yerine, yatırımcıya lüks konut yapımı için sorunsuz bir arsa yaratılarak, değerinin çok altında bir bedelle rant amaçlı satılması, eğer ruhsat düzenlenmiş ise ÇED raporu olmadan usulsüz olarak düzenlenmiş olması, hızla büyüyen üniversitenin kampüsünün genişletilmesi için son şansı olan taşınmazın hem Konyaaltı Belediyesi, hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Emlak Daire Başkanlığı-Doğu Antalya Emlak Müdürlüğünce, Kamusal Amaçla Kullanılacağı gerekçe gösterilerek tahsis edilmemesinde Kamu Yararı Bulunmadığı gibi değerinin çok altında, Emlak beyan değeri üzerinden satışı yapılarak Kamu zararına neden olunduğundan, idari işlemlerin iptali istemiyle yargıya başvurulacağını, usulsüz işlemler yapanlar ve kamu zararına neden olanlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını,

 

ANTALYA MESLEK ODALARI EŞGÜDÜM KURULU

Antalya Barosu

Gıda Müh. Odası Antalya Şubesi

Kimya Müh. Odası Antalya İl Tem.

Antalya Veteriner Hekimleri Odası,

Ziraat Müh. Odası Antalya Şubesi

İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi

Peyzaj Mimarları Odası Antalya Şubesi

Antalya Diş Hekimleri Odası,

Makine Müh. Odası Antalya Şubesi

Elektrik Müh. Odası Antalya Şubesi

Mimarlar Odası Antalya Şubesi

Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi

Jeofizik Müh. Odası Antalya Şubesi

Antalya SMMM Odası,

Orman Müh. Odası Antalya Şubesi

Antalya Eczacılar Odası,

Antalya Tabip Odası,

Harita Müh. Odası Antalya Şubesi

Jeoloji Müh. Odası Antalya Şubesi

Maden Müh. Odası Antalya Şubesi

Çevre Mühendisleri Odası Antalya Şubesi

Gemi Mühendisleri Odası Antalya Şubesi

İç Mimarlar Odası Antalya Şubesi

Kaynak: (Antalya Haber Takip ) - Antalya Haber Takip Editör: Taner Şahin
Etiketler: Her, Şey, Rant, Mı?,
Yorumlar
Haber Yazılımı