Haber Detayı
12 Eylül 2020 - Cumartesi 20:27 Bu haber 1951 kez okundu
 
KoromaVirüs İzalasyonlarına Uymayanlar Yurtlara Yerleştirilecek 2020-84
Gündem Haberi
KoromaVirüs İzalasyonlarına Uymayanlar Yurtlara Yerleştirilecek 2020-84

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 11.09.2020 tarihli ve E.14810 sayılı "Yurt ve Pansiyonlarda İzolasyon" konulu Genelgesi kapsamında gerekli tedbirleri kararlaştırmak amacıyla, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden 11.09.2020 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü görüşmede aşağıdaki kararları almıştır.


GÜNDEM:
Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla yukarıda zikredilen İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi uyarınca gereken tedbirlerin kararlaştırılması.


KARAR:
İçişleri Bakanlığı’nın yukarıda zikredilen Genelgesiyle;
İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için alınan tedbirlere ve belirlenen kurallara riayet edilmesinin elzem olduğu, İçişleri Bakanlığı’nın 14.08.2020 tarihli ve E.13180 sayılı ve 20.08.2020 tarihli ve E.13429 sayılı Genelgeleriyle; izolasyon süreçlerini evlerinde geçirmekte olan (hastalığın ağır seyrettiği vakalar hariç), hastalık belirtisi gösteren veya bu yönde tanı konulan kişiler ile temaslı oldukları belirlenen kişilere yönelik etkin takip ve denetim sisteminin belirlendiği,
Öte yandan mevsimlik tarım işçilerinin barındığı alanlar, inşaat şantiyeleri gibi yerlerde Covid-19 tanılı ya da temaslısı olan kişilerin izolasyona alınmalarında; bu yerlerin geçici nitelikte olması ve izolasyon koşullarını sağlama imkanı bulunmaması nedenleriyle çeşitli güçlüklerle karşı karşıya kalındığı,
Ayrıca İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri aracılığıyla yapılan rehberlik ve denetimlere rağmen hakkında izolasyon kararı verilmiş bazı kişilerin tedbirlere aykırı davranarak ikametlerini terk etmek suretiyle halk sağlığını riske attıkları, hastalığın başka kişilere bulaşmasına sebebiyet verdiklerinin anlaşıldığı,
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 72 nci maddesinde; “Hasta olanların veya hasta olduğundan şüphe edilenlerin ve hastalığı neşrü tamim eylediği tetkikatı fenniye ile tebeyyün edenlerin fennen icap eden müddet zarfında ve sıhhat memurlarınca hanelerinde veya sıhhi ve fenni şartları haiz mahallerde tecrit ve müşahede altına vaz'ı.” hükmünün yer aldığı bildirilerek, Vali/Kaymakamlarca Genelgede belirtilen esaslar çerçevesinde gerekli kararların Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca ivedilikle alınması istenmiştir.


Söz konusu Genelge ile bildirilen hususlar ışığında yapılan görüşme sonunda;
1.  İzolasyon koşullarını ihlal eden ya da izolasyon koşullarını sağlama imkanı olmayan geçici nitelikte yerlerde konaklayan kişilerin, izolasyon süreçlerini geçirmek/tamamlatmak üzere Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce belirlenerek, Valiliğe tahsis edilecek yurt veya pansiyonlara yerleştirilmelerine, Valiliğe tahsis edilecek yurt veya pansiyonlar belirlenirken Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü arasında gerekli koordinasyonun sağlanmasına,
2. Tahsis edilen yurtların veya pansiyonların aşağıdaki görev paylaşımına göre çalışmasına,
   - Yurt veya pansiyonların yönetiminin, İl merkezinde (Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Döşemealtı ve Aksu İlçeleri) İl Sağlık Müdürlüğünden sorumlu Vali Yardımcısının, diğer ilçelerimizde ise yurt ve pansiyonun bulunduğu ilçenin Kaymakamının genel koordinasyonunda mevcut yöneticilerle sağlanmasına,
   - Valilik tarafından gerekirse diğer kamu kurum ve kuruluşlarından da personel görevlendirilmesi yapılarak bu yurt veya pansiyonların personel ihtiyacının karşılanmasına,
   - Yurt  veya  pansiyonların  her  türlü  temizlik  hizmetleri  ve  diğer  lojistik  ihtiyaçlarının  AFAD  tarafından karşılanmasına,
   - Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişiler ile görevlendirilen personelin beslenme ihtiyaçlarının AFAD koordinasyonunda Kızılay tarafından karşılanmasına,
   - Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişilerin sağlık durumlarını gözlemlemek, tıbben gerekli durumlarda sağlık kuruluşlarına sevkini koordine etmek ve görevlendirilen personelin salgınla mücadelede belirlenen tedbirlere uygun çalışmasını sağlamak üzere yeterli sağlık personelinin İl Sağlık Müdürlüğünce görevlendirilmesine,
   - Yurt veya pansiyonlara ziyaretçi kabul edilmemesine,
   - 24 saat esasına göre kesintisiz sürdürülecek olan güvenlik önlemlerinin, ilgili İlçe Kaymakamının gözetiminde yeteri kadar güvenlik/kolluk personeli ile sağlanmasına,
3. Hakkında evde/ikametinde izolasyon kararı verilmiş olmakla birlikte geçici ve mevsimlik işlerde çalışan tarım ve inşaat işçileri ile değişik sebeplerden ötürü izolasyon sürecini geçirecek uygun bir meskeni olmayan kişilerin;
   - Valilikçe kendilerine tahsis edilen yurtlara veya pansiyonlara yerleştirilmesine ve izolasyon süresinin burada tamamlatılmasına,
   - Bu kişilerin izolasyon süresince tahakkuk edecek iaşe ve ibate bedelinin Valilikçe karşılanmasına,
4. Evde izolasyonda olması gerekirken yapılan denetimler sonucunda konutlarını terk etmek başta olmak üzere değişik şekillerde izolasyon kararına aykırı hareket eden kişilerin;
   - Haklarında İçişleri Bakanlığının 30.07.2020 tarihli ve E.12682 sayılı, 14.08.2020 tarihli ve E.13180 sayılı ve 20.08.2020 tarihli ve E.13429 sayılı Genelgeleri çerçevesinde gerekli idari işlemlerin yapılmasına ve TCK 195 nci maddesi uyarınca suç duyurusunda bulunulmasına,
   - Ayrıca Valilikçe izolasyon sürecini tamamlatmak üzere yurtlara veya pansiyonlara sevk edilerek zorunlu izolasyona tabi tutulmasına,
5. Yurt veya pansiyonlarda izolasyona tabi tutulması kararlaştırılan kişilerin Valilikçe tahsis edilen yurt veya pansiyonlara nakillerinin ilçe kaymakamlıklarınca sağlanmasına,
6. Yukarıda belirtilen hususların uygulanmasının, takip ve denetiminin Kaymakamlıklar, genel kolluk birimleri, ilgili il ve ilçe müdürlükleri ve belediyeler tarafından koordineli bir şekilde yapılmasına,
7. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı,
   a) 1593  sayılı  Umumi  Hıfzıssıhha  Kanunu’nun  282.  maddesi  gereğince  3.150,00 TL  idari  para  cezası uygulanmasına,
   b) 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası uygulanmasına,
   c) 5237  sayılı  Türk  Ceza  Kanunu ’nun  Bulaşıcı  Hastalıklara  İlişkin  Tedbirlere  Aykırı  Davranma  başlıklı  195. maddesinde yer alan “... yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
   d) İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,


İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 11.09.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.


Tüm kamuoyuna ve vatandaşlarımıza duyurulur.

Kaynak: (Antalya Haber Takip ) - Antalya Haber Takip Editör: Taner Şahin
Etiketler: KoromaVirüs, İzalasyonlarına, Uymayanlar, Yurtlara, Yerleştirilecek, 2020-84,
Yorumlar
Haber Yazılımı