Yazı Detayı
02 Eylül 2017 - Cumartesi 16:32 Bu yazı 2587 kez okundu
 
Bayram ve Kurban
Gündüz Özbayoğlu KILIÇ
 
 
Öncelikle kurban Bayramımızı kutlar daha nicelerinin  sağlık, bayram sevinci ve barış içinde geçmesini diler, bu güzel  paylaşım enerjisinin tüm dünyaya yayılmasını Allah tan niyaz ederim.
 
Kurban kavramına kısa bir bakış ve İslam da kurbanın değeri konusunda (asla haddimi  aşma kastı olmadan) bazı bilgileri paylaşmak istedim.
 
İnsanlığın ortak kavram ve kurumlarından biri  de kurbandır .Gerekçesi, hedefi ve malzemesi ne olursa olsun , tarih boyunca bütün toplumlar bir şekilde kurban kesmişlerdir. Önceleri doğa üstü güçlere, tanrılara birşeyler sunmak ve adamak yolunda bazı yiyeceklerin sunumu şeklindeydi. Sonra basit içecek ve yiyecekten değerli etlere doğru bir geçiş  oluştu. Ne ilginçtir ki hemen her devirde sunulan et neredeyse tamamen evcil hayvanlardan seçilmiştir. Daha değerli et, daha değerli kan sunmak için son aşama insan kurban etmek olmuştur. Bunun bir sebebi de insan eti yemenin kutsal güçlerle doldurucu bir unsur olduğuna inanılmasıydı. İnsan etinde var olduğu düşünülen doğaüstü ilahi unsurların yaşayan bir bedene katılmasının insan eti yemekle mümkün olduğuna inanıldığı dönemler olmuştur. Bu tür kurban edişle tanrısal öfkeden sakınmak, başkalarının hayatını kurtarmak veya kahramanlaşmak gibi duygular da söz konusudur. Bu tür kurban ediş zaman zaman kişinin kendi hayatına son veriş olarak da ortaya çıkar. (Japonların harakirisi gibi)
 
Yahudilikte doğal afetler sırasında tanrısal gazabı kaldırmak veya hafifletmek için kabile veya kentin en güzel kızlarını nehirlere atıp kurban etmekteydiler. Yine onların çocuklarını ateşten geçirerek öldürdüklerini ve bu uygulamayı durdurmak için Hz. Musa nın mücadele ettiğini  bilmekteyiz.. (Eski akit tekvin 22)Çocukların öldürülmesinin babanın hayatını uzatan veya babayı güçlü kılan bir yönü olduğu düşünülmüştür.
 
Hristiyanlıkta  da Hz. İsa nın çarmıha gerilişi de insanlığın kurtuluşu uğruna bir kurban ediş veya oluş hadisesi olarak düşünülmektedir. (İncil kurban maddesi)islamiyet ise insanların içine nüfuz etmiş derin ve köklü kurban etme arzusuna yeni bir yön vererek onu insanlığın yararlanacağı bir görev haline getirmeyi esas  almıştır. Kur'an bu konuyu insanlık tarihinde Allah a yaklaşmanın, dinin en önemli unsuru halinde ele almış ve boğazlamak, kan dökmekten ibaret hale getirilmiş kurban kavramını değiştirmiştir. İslam kurbanı insanın özgür ve samimi bütün niyetlerinin beslediği  iyiye yönelik davranışlar halinde sunmaktadır. Kur'an böylece sadece can almak şeklinde algılanan bir '' ALLAH A YAKLAŞMA'' anlayışının din gerçeğiyle bağdaşamayacağına dikkat çekmektedir.
 
İbranice den Arap diline geçen kurban (korban) kelimesi '' Allah a yaklaştıran veya kendisiyle Allah a yaklaşılan şey'' demektir. Burada Allah a yaklaşmak için vesile ve araç olarak kullanılan tüm değerler ifade edilmektedir.
 
Kesmek, boğazlamak, kan ve et Kur'an ın tanıttığı kurban kavramının en son dikkate alınan bir boyutudur. Kurban dan amaç Allah a bir şey vermek veya onun öfkesini durdurmak değil , Allah ın verdiği nimetlerden yararlanırken onlar üzerine Allah ın adını anmak  paylaşmak ve şükretmektir.
 
İslam bilginlerinin sözbirliği ile tesbit ettikleri bir hususu dikkate almamız gerekir. Şöyle ki :
Kur'an daki kurban kes emri bir farz (bir kulluk borcu olarak kesinlikle yerine getirilmesi gereken emir) olarak YANLIZ HZ. MUHAMMED i  muhatap almıştır. Diğer Müslümanların kurban kesmeleri onlar üzerine  bir farz değil  Hz. Muhammedin bir sünnetini  icra etmektir. (Kevser suresi ve tefsirleri) İslamdaki kurban ibadeti  Kur'an ayetlerinden çok hadislere ve sünnetlere dayanmaktadır. Hanefi mezhebine göre vacib, birçok müçtehide(müctehid= Kur'anın sırlarını hakkıyla bilen içtihad  yapabilen İslami ilimlerin bütün hükümlerinde otorite olan tüm fıkıh bilginleri)  gğre de sünnet-i müekkide dir. (farz ibadetlerle yapılma ihtimali olan yanlışları telafi  için olanlar)
 
Kesilecek hayvanlara dair teknik konular yeterince açık ve bilinmektedir. Ancak birkaç noktaya değinmekte yarar vardır. Hayvana acı vermemek için önce şoka sokmak (bayıltmak) sonra kesmek caizdir. Çünkü şoka giren hayvan ölmez hayatı devam eder ancak kesilince kanı akarak ölür. Kurbanın derisi, yünü, bağırsakları,kemikleri, iç yağı gibi eti dışında kalan parçalarının da sahibine gelir temin etmek için para ile satılması caiz değildir. Bu parçalar da kurban ibadetinin devamı olarak görülmeli , aynı anlayış ve amaçla ((Allah rızasına uygun yere)sarf edilmeli veya tüketilmelidir.
 
Kurbanın sosyal boyutu, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ,modern olanaklar çerçevesinde küresel fayda sağlaması giderek artmakta ve kanımca kurbanın ruhuna uygun düşmektedir.
 
Bayramların hüzün duymadığımız , sevgiyle paylaşılan,birleştirici bayram coşkusuyla kutlanacağı günlere ulaşmak dileğiyle mutlu bayramlar!
 
Etiketler: Bayram, ve, Kurban,
Yorumlar
Haber Yazılımı